top of page

Levenstestament

In onze complexe samenleving is het belangrijk om vooruit te denken. Of u nog jong bent of al wat ouder, iedereen kan onverwacht iets overkomen waardoor u als wilsonbekwaam wordt beschouwd. Dan is het prettig voor u en uw relaties dat uw wensen zijn vastgelegd bij de notaris. Door nu een gevolmachtigde aan te wijzen zorgt u dat u de regie blijft voeren. Dit kan vastgelegd worden in een zogenaamd levenstestament. Met een levenstestament houdt u de regie in eigen hand.

In het levenstestament legt u vast wie uw financiële en/of medische en persoonlijke zaken gaat regelen als u dat zelf niet meer kunt. Bijvoorbeeld door een ongeval, ziekte of dementie. U legt ook vast wat in dat geval uw wensen zijn.

Een levenstestament is in feite een gedetailleerde volmacht waarmee u iemand die u vertrouwt , machtigt om uw zaken te behartigen zoals u dat wenst. Deze volmacht gaat in op het moment dat u wenselijk acht. Door uw wensen in een levenstestament op te nemen creëert u rust en duidelijkheid voor uzelf en uw familie.

 

U kunt de volmacht verstrekken aan familieleden of bekenden. U kunt er ook voor kiezen om de volmacht te verstrekken aan een onafhankelijke, gespecialiseerde partij, een professionele levensexecuteur. Het levenstestament biedt u de mogelijkheid om precies die zaken door een professional te laten uitvoeren die u liever niet door familieleden laat doen.

Beschermingsbewind en mentorschap

Als u zelf niets regelt en u bent op enig moment niet meer in staat om zelfstandig uw belangen te behartigen, dan kan de rechter een beschermingsbewindvoerder en/of mentor voor u benoemen. U heeft dan zelf niet altijd invloed over wie er wordt benoemd.

Vooruitblik levenstestament, beheer, toezicht

Beheer

Wat mag en doet een levensexecuteur?
De levensexecuteur voert alleen die taken uit waarvoor u ons bevoegdheden heeft gegeven.

Tot de mogelijke taken van een levensexecuteur behoren beheer van het onroerend goed, financieel administratief beheer en vertegenwoordiging inzake uw zorg en welzijn.

Bevoegdheden kunnen verdeeld worden over meerdere levensexecuteurs. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een levensexecuteur voor het de financiële bevoegdheden te benoemen en een andere levensexecuteur voor uw medische gesteldheid, uw zorg en welzijn. U kunt Vooruitblik voor beide taken benoemen.

Toezicht

Ter bescherming van uw levensexecuteur en ter voorkoming van financieel misbruik kunt u een toezichthouder benoemen. Dit kan een familielid zijn of een professionele partij. De levensexecuteur legt periodiek verantwoording af aan de toezichthouder. 

Vooruitblik.nu heeft de juiste kennis in huis heeft, zowel op het gebied van financieel beheer en toezicht als op het terrein van de zorg en is ervaren in het omgaan met soms tegenstrijdige belangen. 

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Wij nodigen u graag uit voor een oriënterend gesprek op ons kantoor.

Toezicht
Beheer
bottom of page