top of page
Vooruitblik volmacht, testamentair bewind

Vooruitblik is gespecialiseerd in

de uitvoering van notariële volmachten(levenstestamenten),

afwikkeling van nalatenschappen,

alsmede testamentaire bewindvoering.

Vooruitblik.nu is gespecialiseerd in

de uitvoering van notariële volmachten(levenstestamenten),

afwikkeling van nalatenschappen,

alsmede testamentaire bewindvoering.

bottom of page